لینک تلگرام

نظرسنجی

نظر شما درباره وبسایت کانون چیست؟

آب و هوا

اوقات شرعی

پیوندهای تصویری

 

 

مصوبه 26/1/1375 هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری

            ماده 1 ـ کارشناسان رسمی دادگستری در صورتی می‌توانند تقاضای انتقال نمایند که ضمن احراز شرایط مقرر در این دستورالعمل، حداقل سه سال سابقه کارشناسی از تاریخ صدور پروانه کارشناسی داشته باشند.

        ماده 2 ـ نقل و انتقال کارشناسان در موارد زیر:

        الف ـ در سطح شهرهای هر یک از استانهای تابع کانون تهران (به استثنای شهر تهران).

        ب ـ از یک استان تابع کانون تهران به استان دیگر تابع کانون تهران.

        ج ـ از یک استان تابع کانون تهران به هر یک از کانونهای استانهای مستقل و بالعکس.

        د ـ از استان تهران به هر یک از استانهای تابع کانون تهران یا مستقل.

        ﻫ ـ از هر یک از استانهای تابع کانون تهران یا مستقل به استان تهران (به‌استثنای شهر تهران)

        منوط به کسب موافقت دادگستریهای مبدأ و مقصد، اظهار نظر کمیسیونهای تشخیص صلاحیت علمی و فنی، ویژه و تصویب هیأت مدیره کانون تهران، در مواردی که نقل و انتقال در محدوده استانهای تابع کانون تهران انجام می‌شود و نیز جلب موافقت هیأت مدیره کانونهای مستقل در مواردی که نقل و انتقال از استانهای تابع کانون تهران به استانهای مستقل و بالعکس صورت می‌پذیرد خواهد بود.

        ماده 3 ـ انتقال کارشناسان از استانهای مستقل، استانهای تابع کانون تهران و شهرهای استان تهران به شهر تهران علاوه بر لزوم جلب موافقت دادگستریهای مبدأ و مقصد، مستلزم موفقیت در آزمون سراسری و اظهارنظر کمیسیونهای تشخیص صلاحیت علمی و فنی و ویژه و تصویب هیأت مدیره کانون تهران و حسب مورد جلب موافقت هیأت مدیره کانون مستقل مربوط خواهد بود.

        تبصره ـ کارشناسانی که به علت ضرورت شغلی به سمتهای مندرج در ماده (2) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و به سمتهای مندرج در ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و به سمتهای ریاست دانشگاه و یا مدیریت عامل بانکهای دولتی منصوب می‌گردند و همچنین کارشناسانی که دارای درجات علمی و فنی و حرفه‌ای، در سطوح عالی بوده و منشأ خدمات شایسته و ارزنده‌ای برای اجتماع و کشور باشند و یا همکاریهای مثمرثمر و قابل ملاحظه‌ای در جهات پیشبرد اهداف کانون داشته باشند در صورت درخواست انتقال به محل اشتغال جدید با تشخیص و پیشنهاد ریاست هیأت مدیره کانون تهران منحصراً با رعایت مفاد و شرایط مندرج در ماده (2) این دستورالعمل به‌محل جدید اشتغال منتقل خواهند شد.

        ماده 4 ـ این دستورالعمل در 3 ماده و 1 تبصره در جلسه مورخ 26/1/1375 هیأت مدیره کانون تصویب و از اول سال 1375 لازم‌الاجرا است.

 

 

آدرس ما روی نقشه

مشخصات تماس

 آدرس: کرمانشاه - چهارراه بسیج - خیابان بنت الهدی - روبروی اداره کل بنیاد شهید و جانبازان

 


 

ایمیل: kanoon0831@gmail.com

 


 

تلفن: 08338231526 - 08338210758

 


 

نمابر: 08338238107

 

Template Design:Dima Group