دوشنبه, 02 بهمن 1396


کارشناسان

مهندس سید جمال جوادی
| چاپ |

نام و نام خانوادگی : سید جمال جوادی

رشته کارشناسی : راه و ساختمان

میزان تحصیلات : لیسانس عمران

شماره پروانه کارشناسی : 0262-41-01-24

دامنه حوزه جغرافیایی : مرکز استان

تاریخ شروع کارشناسی : 1387/07/28

تلفن ثابت : 08318211777

تلفن همراه : 09188316275